Pojištění schopnosti splácet

Vedle velkých bankovních domů jsou na trhu i nebankovní instituce, které nabízí rychlé půjčky pro pokrytí potřeb běžných lidí. I tyto nebankovní instituce se snaží, aby lidem pomáhaly v jejich mnohdy nelehkých životních situacích a zároveň nemají zájem na tom, aby se jejich klienti dostávali do problémů s nesplácením svých úvěrů. PROFI CREDIT Czech, a. s. není žádnou výjimkou, a proto stále vylepšuje nabízené služby. Nyní ke svému stěžejnímu spotřebitelskému produktu, Osobní půjčce, zavedl Pojištění schopnosti splácet (dále jen PPI).

Jak už z názvu vyplývá, PPI je pojištění, které pomáhá klientovi splácet závazky v případě, kdy se ocitne ve složité životní situaci a mohl by mít problémy s úhradou splátek. Ve výčtu nepředvídatelných událostí, proti kterým se mohou klienti nově pojistit, jsou závažná onemocnění (zahrnuje nejběžnější typy rakovin dnešní doby), invalidita 3. stupně či smrt zaviněná úrazem nebo onemocněním, kdy dojde v případě pojistné události k úhradě zbývající nominální hodnoty dluhu.  Dále také pracovní neschopnost nebo ztrátu zaměstnání, kdy v případě pojistné události dochází k úhradě měsíčních splátek.

Vždy je pro nás prioritou pomoci lidem s jejich tíživou finanční situací. Jsem přesvědčen, že tato nová služba sníží množství klientů s potížemi se splácením, protože naprostá většina klientů splácet chce a jen nepředvídatelné události jsou občas překážkou“ říká ředitel společnosti, Pavel Klema.

Partnerem pojištění společnosti PROFI CREDIT Czech, a. s. je Česká pojišťovna, a. s. a ČP Zdraví, a. s. Pojišťovna s více jak 190. letou historií a zkušenostmi je tou nejlepší zárukou, kterou můžete získat.

  • Datum: 16. 5. 2019
  • Autor: Proficredit Czech, a.s.
  • Zdroj: Proficredit Czech, a.s.