pro jistotu

před domem.jpg

SMS výpis

Zapomněli jste včas uhradit své závazky a nejste si jistí, zda vaše osobní údaje nebyly předány do Registru FO? Chcete si ověřit, zda již byl záznam o vás z registru vymazán? Nejsnazší cestou k aktuálním informacím je pro fyzické osoby SMS výpis. Nutnou podmínkou pro zaslání SMS výpisu je získání unikátního osobního kódu SIN, který slouží k jednoznačné identifikaci žadatele. otevřete si https://www.solus.cz/cs/solus-registr/sms-vypis